HLAVNÍ UKÁZKY NÁPOVĚDA AKTUALITY REFERENCE DEMO verze KONTAKT A CENÍK

Ukázky programu Půjčovna sportovních potřeb

Následující video a foto ukázky Vám přiblíží hlavní rysy a možnosti Programu Půjčovna sportovních potřeb. Doporučujeme zhlédnout zejména video ukázky, které jsou situovány v horní části této stránky.

Video prezentace

Základní práce s programem

Video prezentace přibližující základní práci s programem. Prezentace Vás provede definováním typů předmětů, kompletů předmětů, založením samotných předmětů a jejich vypůjčení a vrácení. Prezentaci spustíte kliknutím na obrázek vlevo, v případ problémů jej spustíte také pomocí tohoto odkazu.

Seznam předmětů

Seznam předmětů je jedním ze základních modulů systémů. Slouží pro správu předmětu. Na první pohled podle prvního sloupce s vlaječkou poznáte, je-li předmět momentálně volný (zelená) nebo vypůjčený (červená). Horní část okna obsahuje pole pro filtrování zobrazovaných dat a také tlačítko pro rychlou práci s předměty. Další volby zobrazíte přes kontextové menu, které se zobrazí při kliknutím pravým tlačítkem myší na tabulku. Klikneme-li 2x na některý z předmětů (nebo na 2. tlačítko v horní části) otevře se nám karta předmětu (editace předmětu).

Seznam předmětu
Karta předmětu

Karta předmětu

Formulář pro editaci předmětu umožňuje editovat jednotlivé údaje o daném předmětu a zakládat předměty nové. U každého z předmětů kromě vyplnění údajů jako jsou název, identifikační číslo vybereme z námi definovaných typů a cenových sazeb. Individuální cenovou sazbu a sazbu při vypůjčení v kompletu. Formulář obsahuje několik záložek pro správu rezervací, pro zobrazení historie vypůjček předmětu a pro zobrazení statistického a finančního přehledu.

Seznam vypůjček

Seznam vypůjček slouží pro správu vypůjček. Po jeho otevření jsou zobrazeny všechny otevřené (nevrácené) vypůjčky, pomocí horního filtru můžeme k aktuálnímu zobrazení přidat také již vrácené vypůjčky, stornované nebo třeba vypůjčky z určitého časového rozmezí. Modul seznam vypůjček obsahuje kromě funkce vypůjčení a vrácení řadu další funkcí. Jsou jimi například možnost výměny předmětů nebo možnost doplnění předmětů do určité vypůjčky.

Seznam vypůjček
Vypůjčení předmětů

Vypůjčení předmětů

Formulář pro zapsání nové vypůjčky obsahuje několik částí. První část je věnována výběru zákazníka. Můžeme vybrat zákazníka, které je zapsán v seznamu zákazníků nebo zapsat zákazníka nového. Druhou částí je samotný výběr předmětů k vypůjčení. Můžeme vybrat až 28 různých předmětů. Při postupném výběru předmětů program automaticky kontroluje, zda-li jsme nesestavili některý z definovaných kompletů. Je-li tomu tam použije u takovýchto předmětů cenovou sazbu kompletu. Třetí částí formuláře slouží pro zadání časového rozmezí vypůjčky. V poslední čtvrté části můžeme překontrolovat celkovou cenu a zálohu, případně nastavit procentuální slevu. Formulář pro snadnou a rychlou obsluhu umožňuje využít řadu klávesových zkratek, které jsou vypsány u spodního okraje formuláře.

Tisková sestava přehled vypůjček

Tato tisková sestava je jedna z mnoha, které můžeme v programu nalézt. Sestava přehledu vypůjček názorně zobrazuje všechny vypůjčky v zadaném časovém rozmezí včetně jejich detailu, tedy předměty, kterými jsou tyto vypůjčky tvořeny.

Tisková sestava přehled vypůjček
Cenové sazby

Cenové sazby

Pomocí číselníku cenových sazeb uživatel programu může vytvořit celou řadu odlišných cenových sazeb. Tyto cenové sazby poté můžeme vybrat v kartě předmětu. V kartě předmětu se cenové sazby vybírají dvakrát. Jednou pro "individuální" vypůjčení a jednou pro "komplet", tedy pro situace, kdy při vypůjčení předmětu dojde k sestavení některého z definovaných kompletů. Vypůjčíme-li nějaký předmět je jeho cena vypočtena právě podle cenové sazby, kterou má přiřazenu.

Typy předmětů

Formulář nastavení programu umožňuje nastavit celou řadu parametrů a voleb programu. Patří mezi ně i nastavení typů předmětu. Jako jeden z prvních kroků po instalaci programu doporučujeme nastavit typy předmětů, které ve Vaši půjčovně nabízíte. Při založení nových předmětů (viz obrázek karta předmětu) budou tyto typy nabízeny ke zvolení. Pro každý typ navíc můžete zvolit jeho barevné podbarvení, které bude použito v tabulce předmětů. Typy předmětů také slouží pro snadnější filtrování předmětů.

Typy předmětů
Komplety předmětů

Komplety předmětů

V nastavení programu nalezneme záložku věnovanou kompletům předmětů. Umožňuje vytvořit libovolný počet kompletů, které jsou tvořeny z dvou, tří nebo čtyř typů předmětů. Při vypůjčení program kontroluje, zda-li předměty vybrané pro vypůjčení tvoří některý z takto definovaných kompletů. Pokud ano pak pro tyto předměty použije cenovou sazbu kompletu, kterou mají definovanou v kartě předmětu.

Přizpůsobení

Program je vysoce přizpůsobitelný. Jako příklad uveďme nastavení časových limitů a hranic, které jsou používány při výpočtu cen půjčovného. V nastavení programu a záložce pokročilé nastavení nalezneme nastavení času vrácení, toleranci při pozdním vrácení a podobně.

Přizpůsobení
Karta zboží

Karta zboží

Kartu zboží, znázorněna na přiloženém obrázku, využijete při přidávání a editaci položek zboží v modulu prodej. Umožňuje nám zadat očekávané hodnoty, jako jsou název, číslo a cena, ale také rozlišit, zda-li se jedná o kusový typ předmětu nebo nekusový-neomezený (například služby).

Prodej zboží

Náš program kromě modulů pro vypůjčování a vrácení předmětu také obsahuje moduly pro prodej zboží případně služeb. Formulář pro prodej je obdobný formuláři sloužícímu pro vypůjčování. Nalezneme v něm oblast pro zadání zákazníka, výběrů prodávaného zboží a oblast sumárních údajů.

Prodej zboží
Pokladna

Pokladna

Modul pokladna a její seznam nám dává rychlý a jednotný přehled nad finanční stránkou naší půjčovny. Na jednom místě máme přehled nad všemi příjmy, tedy příjmy z vypůjčení, z doplatku vypůjčení a z prodejů zboží. Pomocí filtrů můžeme zobrazit pouze ta data, která nás zajímají. Například tak můžeme zkontrolovat, jaká částku tvoří stornované vypůjčky. Pokladna ovšem neslouží pouze pro zobrazení a filtrování finančních příjmů, ale umožňuje nám také zapsat opačný typ pohybu - výdej z pokladny.

Správa uživatelů

Volby pro práci s uživatelskými účty naleznete v hlavním menu programu data-uživatelé. Můžete zde vytvářet nové uživatelské účty, editovat stávající a také měnit nastavení. U každé z vypůjček se zaznamenává, který uživatel ji vytvořil. Jestliže si nepřejete pracovat s více uživatelskými účty je možno ve správě uživatelů nastavit, aby některý z existujících uživatelských účtu byl automaticky přihlášen při startu programu. Po instalaci je tato volba aktivní a nemusíte se tedy ručně přihlašovat-jste automaticky přihlášen jako uživatel "admin". Chcete-li, aby program vyžadoval ruční přihlášení změníte to právě ve správě uživatelských účtu (data-uživatelé-nastavení)..

Správa uživatelů
Rezervace předmětu

Rezervace předmětu

Rezervační část se nachází ve formuláři pro editaci předmětu a má zde svou samostatnou záložku. Můžete zapsat několik rezervací pro jednotlivé předměty a při jejich vypůjčení v případě, že se zadané časové rozmezí kryje s některou z rezervací Vás systém na tuto skutečnost upozorní a nabídne řešení.

Nahoru